GIDĖ | Birutė Venteraitienė

“ Atvykite į Anykščius – čia labai gražu!“
Ekskursijas po Anykščių kraštą vedu ir gido pažymėjimą turiu nuo 2017 metų. Nors panašia veikla užsiimti svajojau dar būdama studentė.
Myliu Anykščių miestą ir visą Anykščių kraštą, kuriame užaugau, iš kurio yra kilę mano protėviai. Nuo jaunystės domiuosi literatūra, menais ir savo krašto istorija. Mane žavi Anykščių rajono gamta. Džiaugiuosi, kad Anykščių kraštas kiekvienais metais pasipildo naujais turistiniais objektais, o miestas, kuriame gyvenu, gražėja ir tampa vis patrauklesnis lankytojams. Pasakodama įdomias istorijas apie Anykščių senamiestį, nuostabius muziejus, pramogų parkus su meile pristatau Anykščių miesto svečiams. Ekskursijas vedu lietuvių ir rusų kalbomis.

Ekskursijos

 Ekskursija pėsčiomis „Kuo įdomus Anykščių senamiestis“

Anykščių senamiestyje aplankoma neogotikinė Šv. Mato bažnyčia, akcentuojant jos vitražų bei šventų paveikslų grožį, vargonų skambesį. Bažnyčioje ekskursantams parodomi biustai vyskupui A. Baranauskui bei lietuviškos raštijos pradininkui, kunigui jėzuitui K. Sirvydui, bareljefas kunigui K. Kairiui, atminimo lenta monsinjorui A. Talačkai. Šventoriuje apžiūrimos menininko R. Idzelio bažnyčios tvoroje įrengtos unikalios Kryžiaus stotys, vaizduojančios Viešpaties Jėzaus Kristaus nukryžiavimo kelią, A. Kmieliausko skulptūra „Žymių anykštėnų tėvams atminti“, paminklas kunigui F. Stulginskiui bei paminklas 1944–1953 m. moterims partizanėms bei ryšininkėms.

Turistams pageidaujant, aplankome Šv. Mato bažnyčios apžvalgos aikštelę.

Vyskupo skvere ekskursantai supažindinami su monumentalia skulptūrine kompozicija (autoriai: skulptorius A. Sakalauskas ir architektas R. Krištapavičius), vaizduojančia vyskupą A. Baranauską susikaupimo akimirką, ir metalo plokštėmis, kuriose įamžintos jaunojo A. Baranausko dienoraštyje surašytos moralinės vertybės (autorė J. Padvarskaitė). Ekskursijos dalyviams papasakojama poeto A. Baranausko biografija.

Trumpai pristatomos rašytojos B. Buivydaitė ir L. Didžiulienė-Žmona bei knygnešys, bibliofilas S. Didžiulis. Parodoma Kalbų alėja su pasisveikinimais įvairiomis kalbomis prie Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos.

Ekskursantams pageidaujant aplankomas fotomenininko I. Girčio atminimui skirtas kambarys bei supažindinama su senovine XVI a. krosnimi Viešosios bibliotekos rūsyje – seniausiu materialiu objektu Anykščių mieste.

Prie paminklo rašytojui A. Vienuoliui (skulptorius P. Aleksandravičius) ekskursijos dalyviai supažindinami su rašytojo asmenybe. Ekskursantams parodomas XIX a. pirmojoje pusėje statytas Istorijų dvarelis ir pristatoma jo savininkė Okuličiūtė, papasakojama verslininko, energetiko J. Karvelio ir jo žmonos, operos dainininkės O. Zabielaitės-Karvelienės bendro yvenimo istorija.

Prie seno raudonų plytų namo Vilniaus gatvėje miesto svečiams pristatomas gamyklos „Anykščių vynas“ įkūrėjas B. Karazija.

  1. Baranausko aikštėje turistai supažindinami su skulptoriaus V. Vildžiūno dekoratyvinė skulptūra „Prisikėlimas“, vaizduojančia Laisvę, bei primenama apie anykštėnus partizanų kovas miškuose už Lietuvos laisvę 1944-1953 metais.

  Ekskursantams pageidaujant, sinagogų kieme pristatoma Anykščių žydų istorija, parodomos išlikusios sinagogos bei suolelis, skirtas dailininkui R. Baranikui.

Kitos B. Venteraitienė vedamos ekskursijos po Anykščių kraštą: „Anykščių krašto gamtos lobiai“ (Puntuko akmuo, Lajų takas, Rubikių ežeras, Bijeikių apžvalgos bokštas, Šventosios upės kilpos Mikieriuose, Vetygalos ir Daumantų atodangos), literatūrinė kelionė „Nuo Anykščių iki Griežionėlių“ (rašytojai A. Baranauskas, A. Vienuolis, B. Buivydaitė, J. Biliūnas, L. Didžiulienė-Žmona ir jos sutuoktinis, knygnešys, bibliofilas S. Didžiulis), literatūrinė ekskursija po Svėdasų kraštą „Rašytojo Vaižganto takais“.